Vans: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)


Kleyn Vans heeft diverse erkenningen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Met de bevoegdheid ‘Tenaamstelling Voertuigen’ kunnen wij na verkoop van een bestelbus het Nederlandse kenteken op naam van de nieuwe eigenaar zetten. Als u aan ons een Nederlands voertuig verkoopt, ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Hiervoor heeft Kleyn Vans de bijbehorende certificaten ontvangen. Ook de uitvoering van de Algemene Periodieke Keuring (APK) valt onder de erkenning van de (RDW).

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ziet er op toe dat alle voertuigen op de openbare weg voldoen aan de vereiste veiligheids- en milieuaspecten. De RDW is tevens de beheerder van de basisregistratie van voertuigen in Nederland. In deze registratie staan voertuiggegevens en de gegevens van de eigenaar/houder. Deze overheidsinstantie stelt strikte eisen aan bedrijven in de voertuigbranche voor de uitvoering van bepaalde activiteiten. Dit wordt periodiek gecontroleerd door een bedrijfsinspecteur van de RDW.
 
Service


 
Kleyn Vans on Facebook Kleyn Vans on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Vans on LinkedIn